เสื้อผ้าอิสลาม
โสร่ง คือ ผ้าที่ใช้ในการเเต่งกายของศาสนาอิสลามใช้ในการปฎิบัติศาสนกิจของอิสลาม


ผ้าคลุมหัว คือ ผ้าที่ผู้หญิงอิสลามไว้ใช้ปกปิดเอาเราะห์เพื่อปฏิบัติศาสนกิจของอิสลาม


หมวก คือ สิ่งที่ผู้ชายใส่ในการละหมาดหรือทำศาสนกิจต่างๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอิสลามโต๊บ คือ ชุดที่ผู้ชายใส่ในการทำอิบาดะห์เเล้วใส่ในวันงานใหญ่ๆ เช่นวันอีด
ผ้าปูละหมาด คือ ผ้าที่มุสลิมใช้ปูในการทำอิบาดะห์คือการละหมาด